Notícies

·

III Convocatòria del "Premio tesis doctoral" de la Càtedra UPM-Clarke, Modet & C º.

Premi adreçat a tesis doctorals defensades al 2016 o 2017 en quasevol universitat de qualsevol país de parla hispana o portuguesa.

L'objectiu és premiar línies d'investigació que s'hagin reflectit en una tesi doctoral però que, més enllà del seu caràcter tècnic o no, destaquin per l'adequada gestió en:

  • La seva estratègia de protecció a través de les diferents figures existents com patents, dissenys, drets d'autor, secrets industrials, etc.
  • La seva explotació i transferència reeixida al mercat a través de creació de spin-offs, llicències, etc.