Notícies

·

Subvencions: Cupons a la internacionalització

Subvencions per als primers passos en l'exportació

Els Cupons a la Internacionalització són cupons de descompte econòmic directe que es poden bescanviar per un servei expert en internacionalització ofert pels proveïdors acreditats d'ACCIÓ. Els cupons ajuden a posar en marxa un projecte d'exportació, a aconseguir les primeres vendes en els mercats internacionals.

Aquests ajuts van dirigits a empreses que encara no exporten o que exporten fins a un màxim del 15% de la seva facturació, és a dir, empreses amb poca experiència exportadora o que encara no han exportat mai.

El termini de presentació de sol·licituds serà fins el 29 de novembre de 2018 o fins a l'exhauriment de la dotació pressupostària dels ajuts.