Notícies

· Convocatòries

El Gobern autoritza la convocatòria NEOTEC amb 25 milions d'euros

El Consell de Ministres ha aprovat la convocatòria de 2018 del programa Neotec, dotada enguany amb 25 milions d'euros, un 25% més que l'any anterior.

Amb aquesta convocatòria el Centre per al Desenvolupament Tecnològic Industrial (CDTI) -organisme adscrit al Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats- dóna suport a projectes empresarials que requereixin l'ús de tecnologies o coneixements desenvolupats a partir de l'activitat investigadora, en els quals l'estratègia de negoci es basi en el desenvolupament de tecnologia pròpia.

Es calcula que aquesta convocatòria financi prop de 125 nous projectes empresarials on la innovació i la tecnologia siguin factors competitius.

Aquestes subvencions finançaran fins al 70% del pressupost dels projectes empresarials que optin a aquest programa, que tinguin un mínim finançable de 175.000 euros, podent la subvenció arribar fins a un màxim de 250.000 euros per beneficiari.

Beneficiaris:

Los beneficiarios de esta convocatoria son  pequeñas empresas innovadoras, constituidas, como máximo, en los tres años anteriores a la fecha de cierre del plazo de presentación de las solicitudes de ayuda a la convocatoria, que tengan un capital social  mínimo de 20.000 euros.

Aquests ajuts del CDTI, que contempla el Pla Estatal d'Investigació Científica i Tècnica i d'Innovació 2017-2020, principal instrument de programació de l'Administració General de l'Estat en matèria d'I + D + I, fomenten la tecnologia i la innovació com a factors competitius per a les empreses