Fundació URV

La FURV

Normativa pròpia FURV (URV i Patronato FURV)

Normativa Fiscal

Llei de Contractes del Sector Públic

Llei de Subvencions

Normativa Generalitat de Catalunya

Normativa estatal

Normativa Transparència

Revisió i actualització - 10.05.2019

Conveni col·lectiu de treball del sector d'oficines i despatxos

Avís legal: La present informació pública es podrà utilitzar sempre que es garanteixi que el contingut de la informació no serà alterat i que no se'n desnaturalitzi el sentit. Així mateix, cal citar-ne la font i indicar la data de la darrera actualització.