Fundació URV

La FURV

Normativa pròpia FURV (URV i Patronat FURV)

Normativa Fiscal

Llei de Contractes del Sector Públic

LLEI DE CONTRACTES DEL SECTOR PÚBLIC

La Fundació URV forma part del sector públic, essent considerada un poder adjudicador no administració pública. Aquesta condició subjectiva determina el règim d'aplicació parcial de la Llei de contractes del sector públic.

Preguem si us plau es fiquin en contacte amb el Servei de Gestió Econòmica de la fundació per a la contractació de subministraments i serveis d'imports igual o superiors a 15.000€, iva no inclós.

Contacte:   david.martin(ELIMINAR)@fundacio.urv.cat

Revisió i actualització - 28.05.2018

Llei de Subvencions

Normativa Generalitat de Catalunya

Normativa estatal

Normativa Transparència

Conveni col·lectiu de treball del sector d'oficines i despatxos

Avís legal: La present informació pública es podrà utilitzar sempre que es garanteixi que el contingut de la informació no serà alterat i que no se'n desnaturalitzi el sentit. Així mateix, cal citar-ne la font i indicar la data de la darrera actualització.