Fundació URV

Economia

Informació de contractes

Aquí podeu consultar l’històric de tots els contractes subscrits per la FURV compresos en la legislació sobre contractes del sector públic, així com dades estadístiques i informatives relatives als processos d'adjudicació i a les empreses adjudicatàries.

  • Contractes ordinaris
    • Percentatge i volum pressupostari de contractes adjudicats segons procediment (En breu publicarem la informació)
    • Si voleu accedir a la informació de les licitacions publicades per la FURV, accediu al perfil del contractant  
  • Contractes menors
Any Format excel Format obert
2015
  • Contractes i Premis administració Pública d’import igual o superior a 5.000 euros
Any Format excel Format obert
2015
  • Dades de professionals d'empreses adjudicatàries d'activitats permanents (En breu es publicarà la informació)

Revisió i actualització - 19.09.2019

Avís legal: La present informació pública es podrà utilitzar sempre que es garanteixi que el contingut de la informació no serà alterat i que no se'n desnaturalitzi el sentit. Així mateix, cal citar-ne la font i indicar la data de la darrera actualització.