Diploma de Postgrau en Gestió, Control i Fiscalització Jurídica i Econòmica dels Ens Locals

Fitxa Tècnica

Codi:
EFIJUDA-A1-2018-3
Títol al que dóna dret:
Diploma de Postgrau
Adreçat a:

Els destinataris d'aquest diploma de postgrau, amb coneixements suficients en matèria de gestió, control i fiscalització jurídica i econòmica locals, són:

  • Secretaris-interventors, interventors i tresorers d'administració local
  • Tècnics d'administració local de primer i segon cicle universitaris.
  • Directius locals i altre personal de gestió.
  • Professionals que en l'exercici privat es relacionen amb els ens locals.

Objectius:

  • Conèixer els elements necessaris per a la modernització administrativa i gerencial de l'administració local, en general, i de la gestió, el control i la fiscalització jurídiques i econòmiques, en particular.
  • Fer front a les tasques i responsabilitats de direcció, comandament i/o gestió relacionades amb el dia a dia del règim jurídic econòmic, financer i tributari dels ens locals.
  • Analitzar el nou entorn de l'administració pública i les seves diferents formes organitzatives, en relació a l¿àmbit jurídic econòmic.
  • Garantir l'acompliment de la legalitat en matèria pressupostària, de control i fiscalització, de dipòsit i de recaptació econòmiques locals.

Dates:
del 15/01/2019 al 31/01/2020
Horari:
Dimarts i dijous de 16 a 20 h.
Ubicació:
Diputació de Tarragona, Passeig San Antoni, 100 Sala Santiago Costa
Impartició:
presencial
Durada:
30 ECTS
Preu:
2000 €
Direcció:
Josep Ramon Fuentes Gasó
Docents:
Josep Ramon Fuentes Gasó
Àngel Urquizu Cavallé
Joan Pagès Galtès
Rosa M González López
Montserrat Peretó Garcia
Francesc Cid Grau
Josep Mateu Bea
Albert Vallverdú Andreu
Alberto Jesús Callau López
José Fernando Chicano Jávega
Tomas Carbonell Vila
Ramon Auset Martí
Pere Espaulella Afan De Rivera
Jose Maria Chavarria Tenesa
Baldomero Rovira López
Contacte:
Criteris de selecció:
Titulació Prèvia
Entitats col·laboradores:

Temari del curs