Suport Vital Bàsic amb Desfibril·lador Extern Automàtic (SVB i DEA) . ALUMNES DE LA URV

Fitxa Tècnica

Codi:
CSDEAS-A1-2018-10
Títol al que dóna dret:
Certificat d'Aprofitament
Adreçat a:
Aquest curs està destinat exclusivament als alumnes de la URV.
Objectius:
L'objectiu principal del curs és la màxima difusió del SVB i de la utilització del DEA. Al final del Curs l'alumne ha de ser capaç de:

 • Aprendre a identificar una aturada cardiorespiratòria (ACR).
 • Posar en marxa el Sistema Integral d'emergències.
 • Adquirir els coneixements teòrics i habilitats necessàries per al tractament de l'ACR amb utillatge, per 1-2 persones, assolint la realització de maniobres de ressuscitació cardiopulmonar (RCP) de gran qualitat. Aprenentatge i domini del maneig del desfibril·lador automàtic amb seguretat i de la guia d'utilització.
 • Educació sobre els factores de risc cardiovasculars i prevenció dels accidents.
 • Dates:
  del 10/04/2018 al 11/04/2018
  Horari:
  15:30 a 18:30h
  Ubicació:
  Centre de Formació i Innovació en Simulació - Josep Maria Martínez Carretero

  Unitat Docent de l'Hospital Universitari Sant Joan.
  Av. del Dr. Josep Laporte, 2
  43204 Reus, (Tarragona)
  Impartició:
  presencial
  Durada:
  6 h
  Preu:
  8 €
  Coordinació acadèmica:
  Antoni Castro Salomó
  Immaculada Vallverdú Perapoch
  Núria Miró Serra
  Docents:
  Antoni Castro Salomó
  Immaculada Vallverdú Perapoch
  Marta Sancho Concha
  Sònia Ruíz Egea
  Simona Iftimie
  Òscar Braña Ciuró
  Jessica Guinart De La Cruz
  Betlem Llombart Gallego
  Contacte:
  Més informació:
  L'assignació dels grups i alumnes es realitza per ordre de matriculació.
  Els grups d'alumnes seran de 8 persones.
  El curs pot tenir fins a 3 grups formatius de 8 alumnes cadascun. Els primers 8 estaran matriculats automàticament i la resta fins a completar els 3 grups estaran en llista d'espera. La llista d'espera es gestiona sobre la base de l'assignació d'alumnes a cada grup i estar en ella pot permetre accedir al curs.

  Temari del curs