Notícies

· CURS

Comptabilitat i Finances per a Juristes

Adreçat a:

  • Alumnes del Màster Universitari de Dret de l'Empresa i de la Contractació.
  • Alumnes del Màster Universitari en Advocacia.
  • Graduats en Dret; Graduats en Relacions Laborals i Ocupació; Graduats en Treball Social; Llicenciats en Dret; Diplomats en Relacions Laborals; Diplomats en Treball Social.
  • Professionals amb formació jurídica que treballen al món de l'empresa especialitzats en àrees diferents a la comptabilitat i les finances (director general, director de recursos humans, director de màrqueting,...).
  • Assessors externs (advocats mercantilistes, gestors,...).
  • Qualsevol altra persona que tingui interès en aquesta temàtica.

Objectius:
La creixent complexitat del món en què es mouen les empreses fa que qualsevol professional, independentment de la seva area d'actuació, tingui necessitat de conèixer les bases de la comptabilitat i les finances. Precisament, el principal objectiu d'aquest curs és contribuir a la formació continuada en matèria comptable i financera tant dels recentment graduats, llicenciats o diplomats, com dels professionals (directius d'empresa, consultors,...) que estan especialitzats en àrees diferents de la comptabilitat i les finances.

Es pretén donar la formació en comptabilitat i finances que pot permetre a ex-alumnes de carreres de l'àmbit jurídic i a professionals d'empresa entendre i utilitzar les eines de la comptabilitat i de les finances en el temes que els hi afecten.

Dates: del 09/10/2020 al 11/12/2020

Horari: Divendres de 17 a 19 h.

Ubicació:
Facultat de Ciències Jurídiques.
Campus Catalunya, Tarragona.
Aula 310

Impartició: semipresencial

Idiomes en que s'imparteix: Castellà, Català

Durada: 24 h

Preu: 290 €

Coordinació acadèmica: Lluís Carreras Roig

Contacte: raquel.ramos(ELIMINAR)@fundacio.urv.cat

Telèfon de contacte: 977 77 99 64

Més informació:
Poden gaudir de descompte:


- Col.legiats dels Col.legis Professionals següents: Advocats, Graduats Socials i Procuradors: preu de matrícula: 250 euros

- Pels alumnes actuals dels Màsters Universitaris següents: MU. de Dret de l'Empresa i de la Contractació; MU. de Dret Ambiental, MU. D'Estudis Avançats en Administració i Dret Públic, MU. d'Advocacia i MU. del Sistema de Justícia Penal, el preu de la matrícula serà de 190 euros

Caldrà que els col·legiats que vulguin gaudir del descompte, acreditin documentalment la seva situació de graduat (mitjançant el darrer rebut) o de ser alumne de màster universitari (mitjançant la darrera matrícula).


Aquest curs compleix els requisits per ser bonificat mitjançant la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo. (FUNDAE).
Per a més informació podeu adreçar-vos a: bonificacio(ELIMINAR)@fundacio.urv.cat.