Notícies

· CURS

Formació per a l'Experimentació amb Animals

aneu al web

Adreçat a: Investigadors i alumnes de Màsters de recerca de la URV; alumnes llicenciats o graduats en carreres de 4 anys.

Dates: del 03/02/2020 al 31/03/2020

Horari: de 08.30 a 19.00 h. (35 hores presencials - assistència obligatòria)

Ubicació: Facultat de Medicina i Ciències de la Salut

Impartició: semipresencial

Durada: 100 h

Preu: 590 €

Coordinació acadèmica: Maria Teresa Colomina Fosch

Contacte: vanessa.rejano(ELIMINAR)@fundacio.urv.cat

Criteris de selecció: Titulació Prèvia

Més informació: Aquest curs compleix els requisits per ser bonificat mitjançant la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo. (FUNDAE).

Un cop superat aquest curs l'alumne haurà de complementar aquesta formació amb un treball sota supervisió en un ambient real de treball. D'acord amb l'Ordre ministerial ECC/566/2015, de 20 de març, per la que s'estableixen els requisits de capacitació que ha de complir el personal que manipuli animals utilitzats, criats o subministrats amb fins experimentals i altres fins científics, incloent la docència, per poder obtenir la capacitació de les funcions de cuidador d'animals i/o eutanàsia d'animals i/o de realització de procediments. Aquelles persones que disposin del diploma dels cursos corresponents a cada funció, han de realitzar addicionalment un període de Treball Sota Supervisió a que fa referència l'article 11 de la citada Ordre.

S’ha de tenir en compte que en el cas dels diplomats amb diplomatures de 3 anys no equivalents a graus, no podran optar a la capacitació per a la funció de disseny de projectes i procediments.