Bases per a l'ensenyament-aprenentatge d'ELE

Fitxa Tècnica

Cal destacar:

CRONOGRAMA D'ACTIVITATS
- Adquisició de segones llengües i llengües estrangeres (Rosa Mateu. 14/10/2019 al 03/11/2019)
- Metodologia de l'ensenyament de llengües: ELE (Isabel Gibert. 04/11/2019 al 24/11/2019)
- Anàlisi i producció de materials d'ELE (Alicia Madrona. 25/11/2019 al 15/12/2019)
- Documents de referència per a l'ensenyament-aprenentatge d'ELE (José Antonio Moreno. 16/12/2019 al 19/01/2020)

Codi:
CBEAEL-I1-2019-2
Títol al que dóna dret:
Certificat d'Aprofitament
Adreçat a:
  • Qualsevol persona que vulgui dedicar-se professionalment a l'ensenyament de la llengua espanyola a estrangers, tant al nostre país com fos.
  • Llicenciats i graduats en Filologia Hispànica.
  • Estudiants amb els títols de Grau en diferents filologies.
  • Persones amb llicenciatures o diplomatures, especialment en el camp de les Humanitats.
  • Professionals titulats, docents d'espanyol, que vulguin aprofundir en els seus coneixements sobre la metodologia i la didàctica en l'ensenyament d'una llengua estrangera.
  • També es consideraran les sol·licituds de personal vinculat a l'ensenyament d'altres llengües estrangeres que compleixin els requisits d'admissió.
Objectius:
Introduir en l'ensenyament i aprenentatge de llengües estrangeres i conèixer les directrius europees en matèria d'ensenyament d'idiomes
Dates:
del 14/10/2019 al 19/01/2020
Horari:
edició "on line" continuada
Ubicació:
Plataforma virtual Moodle
Impartició:
online
Idiomes en que s'imparteix:
Castellà
Durada:
8 ECTS
Preu:
560 €
Docents:
Alicia Madrona Cao
Rosa Mª Mateu Serra
José Antonio Moreno Villanueva
Contacte:
Telèfon de contacte:
977 77 99 63
Més informació:
Les matèries del programa estan comptades en crèdits ECTS, que representen la suma del treball de l'alumne, més les hores lectives i les hores de tutoria personalitzada.

Durada en ECTS 8. (equivalent a 80 hores lectives).

Aquest curs compleix els requisits per ser bonificat mitjançant la Fundació Estatal FUNDAE. Per a més informació podeu adreçar-vos a: bonificacio@fundacio.urv.cat.

Temari del curs