Aula Contenciosa Administrativa. "Juli Gens i Rivalt"

Fitxa Tècnica

Temari del curs

Mòdul:
Els recursos contenciosos administratius a debat
Durada:
10 h.
Contingut:

Jornada I.- El recurs d¿apel·lació en el procés contenciós administratiu

 

9 - 9.30 h. Inauguració.- 

Dr. Antoni Pigrau i Solé, degà, Facultat de Ciències Jurídiques, URV

Excma. Sra. M. Encarnación Orduna Pardo, degana, Il·lustre Col·legi d¿Advocats de Reus

 

9.30 - 10.15 h.- Ponència inaugural.- El sistema de recursos en el procés contenciós administratiu

Excma. Sra. Celsa Pico Lorenzo, magistrada, Sala contenciós administrativa, Tribunal suprem

 

10.15 ¿ 10.45 h.- Pausa-cafè

 

10.45 - 11.30 h.- Ponència I.- El recurs d¿apel·lació al procés contenciós administratiu

Excm. Sr. Xavier Bonet i Frigola, magistrat, Sala contenciós administrativa, TSJ Catalunya

 

11.30 - 12.15 h.- Ponència II.- El recurs d¿apel·lació vist des de la primera instància

Excma. Sra. Rosa Maria Muñoz i Rodón, magistrada, Jutjat Contenciós Administratiu núm. 4, Barcelona 

 

  1. -13 h.- Ponència III.- Apunts pràctics sobre els recursos contenciós administratius

Dr. Carlos María Coello Martín, magistrat, Jutjat Contenciós Administratiu, Logronyo i professor associat de dret administratiu, ULR

 

13 -14.30 h.- Taula rodona I.- El recurs d¿apel·lació: una segona oportunitat?

3 ponents anteriors

Dr. Joan Anton Font i Monclús, secretari general, Ajuntament de Tarragona i professor associat de dret administratiu, URV

Sra. Judit Esteve Izquierdo, directora d¿operacions Institucionals de Catalunya, Carrefour i professora associada de dret administratiu, URV

Moderador: Sr. Francesc Artero i Juan, advocat i professor associat de dret administratiu URV

 

 

Jornada II.- El recurs de cassació en el procés contenciós administratiu

 

9.30-10.15 h.- Ponència IV.- L¿interès casacional

Sr. Miguel Ánguel Ruíz López, lletrat, Gabinet Tècnic, Tribunal Suprem 

 

10.15 ¿ 10.45 h.- Pausa-cafè

 

10.45 - 11.30 h.- Ponència V.- El recurs de cassació autonòmic

Dra. Lucía Casado Casado, professora titular de dret administratiu, URV

 

11.30 - 12.15 h.- Ponència VI.- Jutjats contenciosos i recurs de cassació

Excm. Sr. Guillermo Peral Fontova, magistrat, Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1, Tarragona

 

 

 

 

12.15 -13 h.- Taula rodona II.- El recurs de cassació: una nova configuració restrictiva

3 ponents anteriors

Sra. Anna Magnet i Planas, cap dels serveis jurídics, Diputació de Tarragona

Sra. Assumpta Palau i Marginet, advocada, Gabinet Jurídic, Generalitat de Catalunya i professora honorària de dret administratiu, URV

Dra. Teresa Martí i Aromir, advocada, Gabinet Jurídic a Tarragona, Generalitat de Catalunya

Moderadora: Dra. Lucía Casado Casado, professora titular de dret administratiu, URV

 

13 -14.30 h.- Ponència de cloenda.- El Govern de la Generalitat de Catalunya i la jurisdicció contenciosa administrativa

Sr. Francesc Esteve i Balagué, director, Gabinet Jurídic, Generalitat de Catalunya