Aula Contenciosa Administrativa. "Juli Gens i Rivalt"

Fitxa Tècnica

Adreçat a:
Secretaris d'habilitació, lletrats i tècnics superiors jurídics de les administracions públiques i advocats litigants en la jurisdicció contenciós administrativa.
Codi:
CAJUDA-A2-2019-2
Títol al que dóna dret:
Certificat d'Aprofitament
Objectius:
Analitzar des d'una vessant teòrica i pràctica els processos contenciosadministratius mitjançant la jurisprudència relativa a les qüestions processals d'ordre general i les especialitats derivades dels diferents àmbits de l'activitat administrativa dels ens públics: intervenció administrativa, servei públic, expropiació forçosa, responsabilitat patrimonial, recursos humans, mediambient o urbanisme.
Coordinació acadèmica:
Josep Ramon Fuentes Gasó
Lucia Casado Casado
Docents:
Joan Anton Font Monclús
Lucia Casado Casado
Francesc Artero Juan
Judit Esteve Izquierdo
Durada:
10 h
Impartició:
presencial
Dates:
del 21/02/2020 al 28/02/2020
Horari:
Primera jornada 21 de febrer de 2020: 9.00 - 14.30 h
Segona jornada 28 de febrer de 2020: 9.30 - 14.30 h
Ubicació:
Sala de Graus, Facultat de Ciències Jurídiques, Av. Catalunya, 35, 43002 Tarragona
Preu:
50 €
Contacte:

Temari del curs