Aula Contenciosa Administrativa. "Juli Gens i Rivalt"

Fitxa Tècnica

Temari del curs

Mòdul:
Aula Contenciosa Administrativa. "Juli Gens i Rivalt"
Durada:
55 h.
Contingut:

Programa

Dt. 9.10.2018

Inauguració (2 h.)

Sr. Francesc Esteve Balagué, director, Gabinet Jurídic, Generalitat de Catalunya

Dj. 11.10.2018

Òrgans i competències, objecte i pretensions, subjectes i legitimació (3 h.)

Sr. Òscar Busquets i Obré, advocat i professor associat de dret administratiu, URV

Dt. 16.10.2018

Interposició del recurs, demanda i contestació (3 h.)

Sra. Anna Magnet i Planas, cap dels serveis jurídics, Diputació de Tarragona

Dj. 18.10.2018

Desenvolupament del procediment, proves i conclusions (3 h.)

Sra. Judit Esteve Izquierdo, directora d¿operacions Institucionals a Catalunya, Carrefour i professora associada de dret administratiu, URV

Dt. 23.10.2018

Resolucions judicials (3 h.)

Dr. Carlos María Coello Martín, magistrat, Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1, Logronyo i professor honorari associat de dret administratiu, URV

Dj. 25.10.2018

Intervenció administrativa (3 h.)

Dr. Josep Maria Sabaté i Vidal, vicesecretari general, Ajuntament de Reus i professor associat de dret administratiu, URV

Dt. 30.10.2018

Recursos jurisdiccionals (3 h.)

Sr. Guillermo Peral Fontova, magistrat, Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1, Tarragona

Dt. 6.11.2018

Execució de resolucions judicials (3 h.)

Sr. Lourdes Chasán Alemany, magistrada, Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2, Tarragona

Dj. 8.11.2018

Nou recurs de cassació (3 h.)

Sr. Miguel Ángel Ruiz López, lletrat, Gabinet Tècnic, Tribunal Suprem

Dm. 13.11.2018

Procediments especials (3 h.)

Dr. Joan Antoni Toscano Ortega, magistrat, Sala contenciosa administrativa, TSJC, i professor associat de dret constitucional, UPF

Dj. 15.11.2018

Prestació de serveis públics (3 h.)

Sra. Anna Anguera i Sans, advocada, lletrada, Assessoria Jurídica, Diputació de Tarragona

Dm. 20.11.2018

Expropiació forçosa (3 h.)

Sr. Xavier Bonet Frigola, magistrat, Sala Contenciosa Administrativa, TSJC

Dj. 22.11.2018

Responsabilitat patrimonial (3 h.)

Sra. Neus Ollé Povill, advocada i lletrada, Serveis Jurídics, Diputació de Tarragona

Dt. 27.11.2018

Contractació administrativa (3 h.)

Sr. Joan Anton Font i Monclús, secretari general, Ajuntament de Tarragona i professor associat de dret administratiu, URV

Dj. 29.11.2018

Nou procediment administratiu (3 h.)

Dra. Teresa Martí i Aromir, advocada, Gabinet Jurídic a Tarragona, Generalitat de Catalunya i professora associada de dret administratiu, UB

Dt. 4.12.2018

Recursos Humans (3 h.)

Sra. Assumpta Palau i Marginet, advocada, Gabinet Jurídic, Generalitat de Catalunya i professora honorà-ria de dret administratiu, URV

Dm. 11.12.2018

Urbanisme (3 h.)

Sr. Manuel Táboas Bentanachs, magistrat, Sala contenciosa administrativa, TSJC

Dj. 13.12.2018

Medi ambient (3 h.)

Dra. Aitana de la Varga Pastor, professora agregada interina de dret administratiu i subdirectora, Càtedra d¿Estudis Jurídics Locals Màrius Viadel i Martín , URV

Dm. 18.12.2018

Cloenda (2 h.)

Sr. Xavier Uríos i Aparisi, director general d¿assumptes contenciosos, Gabinet Jurídic, Generalitat de Catalunya i professor associat de dret administratiu, UB