Aula Contenciosa Administrativa. "Juli Gens i Rivalt"

Fitxa Tècnica

Codi:
CAJUDA-A1-2018-1
Títol al que dóna dret:
Certificat d'Aprofitament
Adreçat a:
Secretaris d'habilitació, lletrats i tècnics superiors jurídics de les administracions públiques i advocats litigants en la jurisdicció contenciós administrativa.
Objectius:
Analitzar des d'una vessant teòrica i pràctica els processos contenciosadministratius mitjançant la jurisprudència relativa a les qüestions processals d'ordre general i les especialitats derivades dels diferents àmbits de l'activitat administrativa dels ens públics: intervenció administrativa, servei públic, expropiació forçosa, responsabilitat patrimonial, recursos humans, mediambient o urbanisme.
Informació addicional:
Dates:
del 09/10/2018 al 18/12/2018
Horari:
Dimarts i dijous, de 17 a 20 h.
Calendari del curs:
Ubicació:
Il.lustre Col.legi d'Advocats de Reus
Av. Marià Fortuny, 83 (Reus)
Impartició:
presencial
Durada:
55 h
Preu:
300 €
Ajusts o beques a la matrícula:
Coordinació acadèmica:
Josep Ramon Fuentes Gasó
Docents:
Joan Anton Font Monclús
Lucia Casado Casado
Josep Maria Sabaté Bosch
M.Teresa Martí Aromir
Assumpta Palau Marginet
Neus Ollé Povill
Anna Magnet Planas
Xavier Bonet Frigola
Francisco Javier Urios Aparisi
Judit Esteve Izquierdo
Carlos Coello Martín
Francesc Esteve Balague
Òscar Busquets Obré
Rosa Maria Muñoz Rodón
Contacte:
Més informació:
Els estudiants que acreditin ser col.legiats del Il.lustre Col.legi d'Advocats de Reus o estudiants de la Universitat Rovira i Virgili, gaudiran d'un descompte de 50 euros. Cal justificar aquesta situació presentant, en el cas dels col.legiats, rebut conforme s'està al dia del pagament de la quota de Col.legi, i en el cas dels alumnes URV còpia de la darrera matrícula, enviant correu electrònic a raquel.ramos@fundacio.urv.cat.
Formulari d'inscripció:

Temari del curs