AptaSel Inicial - Formació internacional sobre SELEX

Fitxa Tècnica

Codi:
CPSELEXEN-A1-2018-1
Títol al que dóna dret:
Certificat d'Aprofitament
Adreçat a:
Estudiants i professionals de recerca interessats en aspectes pràctics i teòrics de SELEX, des de la preparació de la mostra fins a l'anàlisi de dades
Objectius:
Aquest curs està programat per a una durada de 2 dies centrats en els coneixements bàsics de PCR i I la preparació de les mostres

Inclou el mòdul PCR (1 dia) pràctic perquè els coneixements bàsics de PCR són elementals per a SELEX. En la majoria dels casos això significa una bona preparació de la mostra (1 dia).
Dates:
del 16/07/2018 al 17/07/2018
Horari:
de 9h30 a 13h30 i de 14h30 a 17h30
Ubicació:
Fundació URV, Av. Països catalans, 18, 43007 Tarragona
Impartició:
presencial
Durada:
14 h
Preu:
800 €
Coordinació acadèmica:
Marketa Svobodova
Barbara Vastenavond
Docents:
Ciara O'Sullivan
Marketa Svobodova
Contacte:
Més informació:
Aquest curs compleix els requisits per ser bonificat mitjançant la FUNDAE. Per a més informació podeu adreçar-vos a: bonificacio@fundacio.urv.cat

Temari del curs