AptaSel - Formació internacional sobre SELEX (Inicial + Advançat)

Fitxa Tècnica

Codi:
CSELEXEN-A1-2018-1
Títol al que dóna dret:
Certificat d'Aprofitament
Adreçat a:
Estudiants i professionals de recerca interessats en aspectes pràctics i teòrics de SELEX, des de la preparació de la mostra fins a l'anàlisi de dades
Objectius:
Aquest curs està programat per a una durada de 2 + 3 dies, amb els primers 2 dies centrats en els coneixements bàsics de PCR i I la preparació de les mostres i els propers 3 dies donen una base estable per a qualsevol treball amb SELEX. Es tractaran diferents estratègies de SELEX, caracterització d'aptamers seleccionats, estudis de truncament, seqüenciació de pròxima generació amb anàlisi de dades i assaigs d'unió diferents.
Dates:
del 16/07/2018 al 20/07/2018
Horari:
de 9h30 a 13h30 i de 14h30 a 17h30
Ubicació:
Fundació URV, Av. Països catalans, 18, 43007 Tarragona
Impartició:
presencial
Durada:
32 h
Preu:
1800 €
Coordinació acadèmica:
Marketa Svobodova
Barbara Vastenavond
Docents:
Ciara O'Sullivan
Marketa Svobodova
Contacte:
Més informació:
Aquest curs compleix els requisits per ser bonificat mitjançant la FUNDAE. Per a més informació podeu adreçar-vos a: bonificacio@fundacio.urv.cat

Temari del curs