Aliments i Sentits

Fitxa Tècnica

Codi:
CALISEN-I1-2018-1
Títol al que dóna dret:
Certificat d'Aprofitament
Adreçat a:
Professionals del sector que hagin cursat títols tècnics superior de formació professional en programes de formació vinculats a l'hoteleria, el turisme o les indústries alimentàries.
Objectius:
Com percebem els aliments a través dels nostres sentits és fonamental. Crear vincles entre com s'aplica l'anàlisi sensorial en la industria i en la cuina és fonamental per formar professionals que entenguin els dos llenguatges
Dates:
del 07/06/2018 al 28/06/2018
Horari:
dimarts, dimecres i dijous de 17 a 20 h
Ubicació:
Campus Sescelades (URV, classes teòriques) i L'Institut Escola d'Hoteleria i Turisme de Cambrils (classes pràctiques)
Impartició:
presencial
Durada:
3 ECTS
Preu:
285 €
Coordinació acadèmica:
Silvia De Lamo Castellví
Docents:
Olga Busto Busto
Jordi Jardí Serres
María Reyes Barrera
Montserrat Mestres Solé
Laura Aceña Muñoz
Contacte:
Telèfon de contacte:
977 779 966
Més informació:
Aquest curs compleix els requisits per ser bonificat a través de la Fundació Tripartita (FTFE). Per a més informació podeu contactar amb Pilar Álvarez: bonificacio.tripartita@fundacio.urv.cat.
Entitats col·laboradores:

Temari del curs

Inscripció