Agent Immobiliari i Gestió de la Propietat

 • Curs obert
 • Curs presencial
 • En llista d'espera

Fitxa Tècnica

Codi:
CAIGPE-A4-2016-4
Títol al que dóna dret:
Certificat d'Aprofitament
Adreçat a:
A professionals del sector immobiliari i persones interessades en accedir a la professió d'Agent Immobiliari.
Objectius:
Aquest curs es realitza conjuntament amb COAPI TARRAGONA i està reconegut per l'Agència de l'Habitatge de la Generalitat de Catalunya.
El curs permet acreditar un nivell formatiu per part dels qui exerceixen l'activitat immobiliària i complir els nous requisits per tenir accés a la professió d'Agent Immobiliari segon la llei 18/2007, del Decret de l'Habitatge i el Decret 12/2010, de 2 de febrer.
Dates:
del 01/10/2016 al 01/04/2017
Horari:
Dissabtes de 9:00 a 14:00 h
Ubicació:
Centre de Formació Permanent. Fundació URV Avda. de l'Onze de Setembre,112. Reus 43203
Impartició:
presencial
Durada:
200 h
Preu:
900 €
Coordinació acadèmica:
Sergio Nasarre Aznar
Héctor Simón Moreno
Docents:
Jaume Gené Albesa
Pere Segarra Roca
M.Estela Rivas Nieto
Sergio Nasarre Aznar
Ana Giménez Costa
Maria Font Mas
Francesc Garriga Colom
Héctor Simón Moreno
Emma López Solé
Pere Masdeu Cañellas
Elga Molina Roig
Cristina González Rojo
Paloma Murcia Casado
Xavier Roig Zabaleta
José Antonio Mas Flores
Jordi Lloret Garcia
Cristina Budí Vilaltella
Nuria Lambea Llop
Xavier Climent Sánchez
Elisabet Cerrato Guri
Carmen Gómez Buendía
Gemma Caballé Fabra
Contacte:
Més informació:
Interessats feu-nos arribar la vostra pre-inscripció al COAPI de Tarragona, (info@apitarragona.com).
Per més informació contactar amb el col·legi tel. 977/23.58.20.

- 200 hores de formació, de les quals 110 hores són presencials i 90 hores són online.

- Aquest curs compleix els requisits per ser bonificat a través de la Fundació Tripartita (FTFE). Per a més informació podeu contactar amb la següent adreça de correu electrònic: bonificacio.tripartita@fundacio.urv.cat t o trucar al 977 77 99 60.

Temari del curs

Mòdul:
MÒDUL 1.- El Dret de propietat
Durada:
17 h.
Contingut:
1. Configuració del dret de propietat.
2. Mitjans d'adquisició i límits.
3. Defensa. La possessió.
4. La copropietat.
5. Altres formes de tinença.Les tinences intermèdies
6. El règim de propietat horitzontal.

Durada: 17 hores (10 hores presencials i 7 hores online)
Calendari d'impartició:
 • Dissabte 17 de setembre de 2016. De 9:00 a 14:00 hores
  Professor: Dr. Héctor Simón Moreno. Investigador postdoctoral de Dret Civil de la Universitat Rovira i Virgili.
  Epígrafs 1 a 4. Configuració del dret de propietat. Mitjans d'adquisició i límits. Defensa. La possessió. La copropietat. Total: 10 hores (5 presencials i 3,5 online).
 • Dissabte 1 d'octubre de 2016. De 9:00 a 14:00 hores
  Professor:Dr. Sergio Nasarre Aznar. Catedràtic de Dret Civil de la Universitat Rovira i Virgili.
  Epígrafs 5 a 6. Altres formes de tinença. Les tinences intermèdies. El règim de propietat horitzontal. Total: 10 hores (5 presencials i 3,5 online).
Mòdul:
MÒDUL 2.- Dret immobiliari
Durada:
33 h.
Contingut:
1. Els dret reals
2. El registre de la Propietat i Mercantil
3. Els contractes: la compravenda. La permuta. La compravenda internacional d'immobles
4. La permuta i el dret real d'aprofitament per torns.
5. Contractació electrònica
6. Pràctica immobiliària

Durada: 33 hores (20 hores presencials i 13 hores online)
Calendari d'impartició:
 • Dissabte 8 d'octubre de 2016. De 9:00 a 14:00 hores
  Professor: Dr. Héctor Simón Moreno. Investigador de Dret Civil de la Universitat Rovira i Virgili.
  Epígrafs 1 i 2. Els dret reals. El registre de la Propietat i Mercantil. Total: 8,5 hores (5 presencials i 3,5 online).
 • Dissabte 15 d d'octubre de 2016. De 9:00 a 14:00 hores
  Professor: Prof. Dr. Sergio Nasarre Aznar. Catedràtic de Dret Civil de la Universitat Rovira i Virgili.
  Epígraf 3. El contracte de compravenda. Total: 6 hores (3,5 presencials i 2,5 online).
  Professora: Dra. María Font i Mas. Professora de Dret Internacional Privat de la Universitat Rovira i Virgili.
  Epígraf 3. La compravenda internacional d'immobles. Total: 3,5 hores (1,5 presencials i 2'5 online).
 • Dissabte 22 d d'octubre de 2016. De 9:00 a 14:00 hores
  Professora: Sra. Ana Giménez Costa. Professora Col·laboradora de Dret Civil de la URV.
  Epígraf 4. La permuta (Llei catalana) i el dret real d'aprofitament per torns Total: 9 hores (5 presencials i 4 online).
 • Dissabte 29 d'octubre de 2016. De 9:00 a 14:00 hores
Professora: Sra. Cristina Budí. Advocada.
Epígraf 5. Contractació electrónica. Total: 2,5 hores (1,5 presencials i 1 online).
Professor: Sr. Jordi Lloret. Advocat.
Epígraf 6. Pràctica Immobiliària. Total: 5,5 hores (3,5 presencials i 2 online).
Mòdul:
MÒDUL 3.-Legislació d'arrendaments urbans
Durada:
10 h.
Contingut:
1. La Llei 29/1994, de 24 de novembre, d'Arrendaments Urbans
2. Els Règims Transitoris

Durada: 10 hores (5 hores presencials i 5 hores online)
Calendari d'impartició:
 • Dissabte 5 de novembre de 2016. De 9:00 a 14:00 hores
Professora: Sra. Elga Molina Roig. Responsable de l'Oficina d'habitatge del Consell Comarcal del Tarragonès. Investigadora de la Càtedra d'Habitatge de la Universitat Rovira i Virgili.
Epígrafs 1 i 2. Total: 6,5 hores (3,5 presencials i 3 online).
Professora: Sra. Rosa Mª García. Investigadora de la Càtedra d'Habitatge de la Universitat Rovira i Virgili.
Epígrafs 1 i 2. Total: 3,5 hores (1,5 presencials i 2 online).
Mòdul:
MÒDUL 4.- El Dret tributari immobiliari
Durada:
9 h.
Contingut:
1. Conceptes del Dret Tributari
2. Impostos Generals
3. Impostos en trascendència immobiliària
4. Impostos específics

Durada: 9 hores (5 presencials i 4 hores online)
Calendari d'impartició:
 • Dissabte 12 de novembre de 2016. De 9:00 a 14:00 hores
Professora: Dra. Estela Rivas Nieto. Professora Agregada de Dret Tributari de la Universitat Rovira i Virgili.
Mòdul:
MÒDUL 5.- Dret hipotecari
Durada:
9 h.
Contingut:
1. Dret hipotecari
2. Els préstecs hipotecaris
3. Constitució i extinció de la hipoteca
4. Mercat hipotecari
5. El negoci hipotecari, les pràctiques bancàries i els consumidors

Durada: 9 hores (5 presencials i 4 hores online)
Calendari d'impartició:
 • Dissabte 19 de novembre de 2016. De 9:00 a 14:00 hores
Professor: Dr. Héctor Simón Moreno. Investigador de Dret Civil de la Universitat Rovira i Virgili.
Epígrafs 1, 2 i 3. Total: 4,5 hores (2,5 presencials i 2 online).
Professor: Prof. Dr. Sergio Nasarre Aznar. Catedràtic de Dret Civil de la Universitat Rovira i Virgili.
Epígrafs 4 i 5. Total: 4,5 hores (2,5 presencials i 2 online).
Mòdul:
MÒDUL 6.-Dret urbanístic i de l'habitatge
Durada:
19 h.
Contingut:
1. El Dret Urbanístic. El RDL 2/2008, de 20 de juny, del sòl
2. Ordenació i planejament urbanístic
3. Gestió urbanística
4. Disciplina urbanística
5. Expropiació forçosa
6. Els habitatges de protecció oficial i els habitatges socials. Els Plans d'Habitatge.

Durada:19 hores (10 presencials i 9 hores online)
Calendari d'impartició:
 • Dissabte 26 de novembre de 2016. De 9:00 a 14:00 hores.
  Professor: Sr. Francesc Garriga i Colom. Advocat i Regidor de Planificació de Ciutat i Cultura de l'Ajuntament de Cambrils.
  Epígrafs 1 a 5. Total: 10 hores (5 presencials y 5 online).
 • Dissabte 03 de desembre de 2016. De 9:00 a 14:00 hores
Professora: Sra. Elga Molina Roig. Responsable de la Borsa d'habitatge Social del Tarragonès.
Epígraf 6. Total: 5 hores (3 presencials i 2 online).
Professora: Sra. Núria Lambea. Investigadora de Dret Civil de la Universitat Rovira i Virgili.
Epígraf 6. Total: 2,5 hores (1presencials i 1,5 online).
Professora:Sra. Gemma Cavallé Fabra. Investigadora de la Càtedra d¿Habitatge de la Universitat Rovira i Virgili. Epígraf 6. Total: 2,5 hores (1 presencials i 1,5 online).de la Càtedra d¿Habitatge de la Universitat Rovira i Virgili. Epígraf 6. Total: 2,5 hores (1 presencials i 1,5 online).
Mòdul:
MÒDUL 7.-La promoció immobiliària
Durada:
26 h.
Contingut:
1. La promoció de l'obra, àmbit jurídic
2. El contracte d'obra
3. L'ordenació de l'edificació
4. Els agents de l'edificació
5. Responsabilitat decenal
6. Garanties
7. La declaració d'obra nova i altres tràmits
8. Planificació tècnica de l'obra
Durada: 26 hores (16 hores presencials i 10 hores online)
Calendari d'impartició:
 • Dissabte 14 de gener de 2017. De 9:00 a 13:00 hores.
  Professor: Prof. Dr. Sergio Nasarre Aznar. Catedràtic de Dret Civil de la Universitat Rovira i Virgili.
  Epígrafs 1 a 6. Total: 8 hores (5 presencials i 3 online).
  Professora: Dra. Carmen Gómez Buendia. Professora Lectora de Dret Romà de la Universitat Rovira i Virgili. Total: 2,5 hores (1 presencials i 1,5 online).
 • Dissabte 21 de gener de 2017. De 9:00 a 14:00 hores
  Professor: Sr. Pere Masdeu. Arquitecte tècnic.
  Epígrafs 7 i 8. Total: 7,5 hores (5 presencials i 2,5 online).
 • Dissabte 28 de gener de 2017. De 9:00 a 14:00 hores
Professor: Sr. Xavier Climent. Arquitecte.
Epígrafs 7 i 8. Total: 7,5 hores (5 presencials i 2,5 online).
Mòdul:
MÒDUL 8.-Valoracions immobiliàries
Durada:
20 h.
Contingut:
1. Valoracions immobiliàries: Topografia, cartografia i lectura de mapes i plànols. Valoració de construccions. Càlcul de viabilitat
2. Valoracions en el mercat immobiliari
3. Redacció i presentació dels informes de valoració

Durada: 20 hores (10 hores presencials i 10 hores online)
Calendari d'impartició:
 • Dissabtes 4 i 11 de febrer de 2017. De 9:00 a 14:00 hores
Professores: Sra. Paloma Murcia, arquitecte superior i directora tècnica i de formació en Eurovaloraciones; i Sra. Cristina González Rojo, economista.
Mòdul:
b>MÒDUL 9.- Dret professional immobiliari. Activitat professional
Durada:
17 h.
Contingut:
1. Els agents que intervenen en la prestació dels serveis immobiliaris. Especial referència a la legislació en matèria de col¿legis professionals.
2. Concepte d'activitat professional. Les diferents figures jurídiques que incideixen en la mateixa: mandat, arrendament de serveis.
3. Dret Processal. Anàlisi dels procediments més habituals per l'agent immobiliari (procés monitori; venta per entitat especialitzada)
4. Dret de l'empresa (anàlisi de la forma societària adient) i altres qüestions pràctiques

Durada: 17 hores (10 hores presencials i 7 hores online)
Calendari d'impartició:
 • Dissabte 18 de febrer de 2017. De 9:00 a 14:00 hores.
  Professor: Dr. Héctor Simón Moreno. Investigador de Dret Civil de la Universitat Rovira i Virgili.
  Professora: Dra. Elisabet Cerrato Guri. Professora Lectora de Dret Processal de la Universitat Rovira i Virgili.
 • Dissabte 25 de febrer de 2017. De 9:00 a 14:00 hores
Professor: Dr. Pere Segarra Roca. Director de la Càtedra sobre el Foment de l'Emprenedoria i la Creació d'Empreses.Epígraf 4.
Mòdul:
MÒDUL 10.- Màrqueting i comercialització
Durada:
18 h.
Contingut:
1. El producte immobiliari
2. Mediació i negociació
3. Emocions i motivació
4. Habilitats comunicatives, llenguatge oral i comunicació no verbal
5. Personalitat i tipologies de clients
6. La política comercial: la publicitat i el marketing

Durada: 18 hores (10 hores presencials i 8 hores online)
Calendari d'impartició:
 • Dissabte 4 de març de 2017. De 9:00 a 14:00 hores.
  Professora: Sra. Emma López. Advocada i mediadora.
  Epígrafs 1 a 5. Total: 10 hores (5 presencials i 4 online).
 • Dissabte 11 de març de 2017. De 9:00 a 14:00 hores.
Professor: Dr. Jaumé Gené Albesa, Professor Titular de la Universitat Rovira i Virgili. Doctor en Gestió d'Empreses i Coordinador del Master Business Administration (MBA) de la URV.
Epígraf 6. Total: 10 hores (5 presencials i 4 online).
Mòdul:
MÒDUL 11.- Codi deontològic i Tribunal Arbitral
Durada:
6,5 h.
Contingut:
1. El codi de deontologia: principis d'ètica professional.
2. El Tribunal Arbitral: concepte i característiques

Durada: 6,5 hores (2,5 hores presencials i 4 hores online)
Calendari d'impartició:
 • Dissabte 18 de març de 2017. De 9:00 a 11:30 hores.
Professor: José Antonio Mas. Assessor Jurídic del Col·legi d'APIs Tarragona.
Mòdul:
MÒDUL 12.- El Registre d'Agents Immobiliaris de Catalunya
Durada:
6,5 h.
Contingut:
1. La regulació de l'activitat professional
2. La Llei 18/2007, del Dret a l'habitatge
3. El Decret 12/2010, de 2 de febrer, pel qual es regulen els requisits per a exercir l'activitat d'agent immobiliari i es crea el Registre d'Agents Immobiliaris de Catalunya.

Durada: 6,5 hores (2,5 hores presencials i 4 hores online)
Calendari d'impartició:
 • Dissabte 18 de març de 2017. De 11:30 a 14:00 hores
Professor: Sr. Xavier Roig Zabaleta. Director Operatiu per a la Coordinació dels Sistemes d'Informació i Atenció Ciutadana. Generalitat de Catalunya.
Mòdul:
MÒDUL 13.- Dret del consum
Durada:
9 h.
Contingut:
1. La llei del dret de l'habitatge i normativa de caràcter general en matèria de protecció dels drets dels consumidors

Durada: 9 hores (5 hores presencials i 4 hores online)
Calendari dimpartició:
 • Dissabte 25 de març de 2017. De 9:00 a 14:00 hores
Professora: Sra. Ana Giménez Costa. Professora de Dret Civil de la Universitat Rovira i Virgili.
Mòdul:
MÒDUL_Agent Immobiliari i Gestió de la Propietat
Contingut:
Entorn virtual de formació:Moodle

Inscripció