Actualización en Derecho Local

  • Curso cerrado
  • Curso presencial

Ficha Técnica

Temario del Curso

Módulo:
1ª jornada. L'era de l'administració electrònica i els ens locals de Catalunya
Duración:
5 h.
Contenido:

1ª jornada. Inauguració. La Pobla de Mafumet, dijous, 16 de març de 2017
“L’era de l’administració electrònica i els ens locals de Catalunya”


Inauguració
Il·lm. Sr. Joan Maria Sardà i Pradell, alcalde de La Pobla de Mafumet
Sr. Francesc Esteve i Balagué, secretari general de Governació,
Administracions Públiques i Habitatge.


Lliçó inaugural.- Aspectes generals del procediment administratiu
electrònic

Dra. Concepción Campos Acuña, secretària de govern local,
Ajuntament de Vigo


Ponència.- El procediment administratiu electrònic a
l’administració local

Prof. Sr. Joan Anton Font i Monclús, secretari general, Ajuntament
de Tarragona i associat de dret administratiu, URV


Taula rodona.- El govern obert dels ens locals: entre transparència,
participació i e-administració

Prof. Dra. Maria Inés Gil Casión, Cap del Servei de Recursos
Humans, organització i qualitat, Ajuntament de Salou i associada de
dret administratiu, URV.
Moderador: Prof. Dr. Josep Ramon Fuentes i Gasó, titular de dret
administratiu, URV
 

Módulo:
2ª. jornada. L'expropiació forçosa en el marc de la recuperació econòmica
Duración:
5 h.
Contenido:

2a. jornada. La Pobla de Mafumet, dijous, 30 de març de 2017
“L’expropiació forçosa en el marc de la recuperació econòmica”


Ponència I.- El marc jurídic de l’expropiació forçosa a l món local
Prof. Dr. Fernando García Rubio, lletrat, Ajuntament de Madrid i titular de dret administratiu, Universidad Rey Juan Carlos


Ponència II.- Aspectes pràctiques de les expropiacions dels ens locals a Catalunya
Prof. Dr. Josep Ramon Barberà i Gomís, de dret administratiu, Universitat Pompeu Fabra


Taula Rodona.- Vers la reforma de la legislació en matèria d’expropiació forçosa
Sra. Montserrat Leoz Cortés, cap de servei de Gestió urbanística, Ajuntament de Tarragona
Moderadora: Prof. Sra. Marta Cassany i Virgili, lletrada, Departament de Justícia, Generalitat de Catalunya i associada de dret administratiu, URV

 

Módulo:
3ª. jornada. La responsabilitat patrimonial de les administracions locals: la transformació d¿un paradigma?
Duración:
5 h.
Contenido:

3a. jornada. La Pobla de Mafumet, dijous, 20 abril de 2017
“La responsabilitat patrimonial de les administracions locals: la transformació d’un paradigma?”


Ponència I.- La responsabilitat patrimonial a la nova legislació de procediment administratiu i de règim jurídic
Prof. Dra. Maria Teresa Carballeira i Rivera, titular de dret administratiu, Universidad de Santiago de Compostela


Ponència II.- L’aplicació de la nova regulació sobre responsabilitat patrimonial a l’administració local
Prof. Dr. Josep Maria Sabaté i Vidal, vicesecretari general, Ajuntament de Reus i associat de dret administratiu


Taula rodona.- Anàlisi i reflexió sobre la nova regulació de responsabilitat patrimonial
Prof. Sra. Mònica Bernal de Barberà, cap dels serveis jurídics, Ajuntament de Valls i associada de dret administratiu, URV
Moderador: Sr. Josep González Escoda, secretari-interventor, Ajuntament de La Pobla de Mafumet

Módulo:
4ª. jornada. I Jornades de Medi Ambient i Ens Locals (I). La gestió de l¿aigua
Duración:
5 h.
Contenido:

4a. jornada. Tarragona, dijous, 4 de maig de 2017
“I Jornades de Medi Ambient i Ens Locals (I). La gestió de l’aigua”


Ponència I.- El marc normatiu i competencial en matèria d’aigües. Especial referència a les competències locals
Prof. Dr. Antonio Embid Irujo, catedràtic de dret administratiu, Universidad de Zaragoza


Ponència II.- El servei d’abastament d’aigua potable
Prof. Dr. Antonio Ezquerra Huerva, titular de dret administratiu, UdL


Ponència III.- El servei de sanejament i depuració d’aigües residuals
Prof. Dr. Ángel María Ruiz de Apodaca, titular de dret administratiu, Universidad de Navarra


Taula Rodona.- La gestió dels serveis públics: el cas de l’aigua
Prof. Dra. Isabel Caro-Patón Carmona, advocada i titular de dret administratiu, Universidad de Valladolid
Moderadora: Prof. Dra. Lucía Casado Casado, titular de dret administratiu, URV

Módulo:
5ª. jornada. I Jornades Medi Ambient i Ens Locals (II). La gestió dels residus
Duración:
5 h.
Contenido:

5a. jornada. La Pobla de Mafumet, dijous, 25 de maig de 2017
“I Jornades Medi ambient i ens locals (II). La gestió dels residus”


Ponència I.- El marc normatiu i competencial en matèria de residus. Especial referència a les competències locals
Prof. Dr. René Javier Santamaría Arinas, titular de dret administratiu, Universidad de La Rioja


Ponència II.- La gestió dels residus a Catalunya
Dr. Jordi Caldes Cases, tècnic, departament tècnic de l’Àrea Municipal de l’Agència de Residus de Catalunya


Ponència III.- El marc jurídic dels sòls contaminats. Les competències locals
Prof. Dra. Aitana de la Varga Pastor, agregada interina de dret administratiu, URV


Taula Rodona.- La gestió dels serveis públics: el cas dels residus
Prof. Dr. Jaume Renyer Alimbau, secretari, Mancomunitat de Residus i Ajuntament de Reus i associat de dret administratiu
Moderadora: Prof. Dra. Lucía Casado Casado, titular de dret administratiu, URV

Módulo:
6ª. jornada. Cloenda. La reforma del marc jurídic de la contractació pública
Duración:
5 h.
Contenido:

6a. jornada. Cloenda. La Pobla de Mafumet, dijous, 22 de juny de 2016.
“La reforma del marc jurídic de la contractació pública”


Ponència.- Aspectes pràctics de la nova legislació contractual pública
Dr. Carlos María Coello Martín, magistrat, Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1, Vitoria-Gasteiz


Taula Rodona.- L’aplicació de la reforma contractual als ens locals
Prof. Sr. Javier Requejo García, interventor general, Ajuntament de Cunit i associat de dret administratiu, URV
Moderador: Prof. Dra. Carme Juncosa i Vidal, lletrada, Diputació de Barcelona i associada de dret administratiu, URV


Lliçó de cloenda.- La nova Llei de contractes del sector públic
Prof. Dr. José María Gimeno Feliú, catedràtic de dret administratiu, Universidad de Zaragoza
Cloenda
Il·lm. Sr. Joan Maria Sardà i Pradell, alcalde de La Pobla de Mafumet
Il·lm. Sr. Xavier Amor i Martín, alcalde de Pineda de Mar i president, FMC
Il·lm. Sr. Miquel Buch i Moya, alcalde de Premià de Mar i president, ACM
Sra. Petra Sàiz i Anton, interventora general, Ajuntament
d’Hospitalet de Llobregat i presidenta, CSITAL