Acreditació per a Dirigir Instal.lacions de Raigs X amb fins de Diagnòstic Mèdic

Fitxa Tècnica

Aquest curs dóna dret a un Certificat d’Acreditació
Codi:
CDIRXS-A4-2020-9
Títol al que dóna dret:
Certificat d'Aprofitament
Adreçat a:
Professionals de l'àmbit veterinari i sanitari, llicenciats en veterinària, medicina i cirurgia que desitgin obtenir l'acreditació per dirigir instal.lacions de raigs X amb fins de diagnòstic mèdic.
Objectius:
Amb la superació del curs es pretén millorar i incrementar els coneixements en matèria de protecció radiològica de l'alumne, cobrint especialment els aspectes de protecció radiològica dels treballadors exposats i dels membres del públic, sense oblidar els aspectes fonamentals de protecció radiològica al pacient.

L'alumne cobrirà l'objectiu d'estar degudament acreditat per dirigir els aparells de raigs X amb fins diagnòstics, de conformitat amb el que estableixen els articles 22 i 23 del Reial Decret 1085/2009, de 3 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament sobre instal·lació i utilització d'aparells de raigs X amb fins de diagnòstic mèdic.
Dates:
del 17/04/2020 al 25/04/2020
Horari:
17/04 de 15h - 21h.
18/04 de 9h - 14h i 15h - 17h.
19/04 de 9h - 14h.
24/04 de 15h - 20h.
25/04 de 9h-15h y 16h-18h (examen inclos)
Ubicació:
Universitat de Lleida
Impartició:
presencial
Durada:
26 h
Preu:
470 €
Coordinació acadèmica:
Juan José Morant Echevarne
Docents:
Juan José Morant Echevarne
Contacte:
Més informació:
El primer dia del curs s'haurà d'entregar fotocòpia compulsada del títol universitari.
Aquest curs dona dret a un Certificat d'Acreditació

Temari del curs