Abordatge de les úlceres d'extremitat inferior d'etiologia vascular i peu diabètic

 • Curs obert
 • Curs semipresencial

Fitxa Tècnica

Temari del curs

Mòdul:
Abordatge de les úlceres d'extremitat inferior d'etiologia vascular i peu diabètic
ECTS:
10
Durada:
100 h.
Contingut:

4.1. Epidemiologia, etiopatogènia, classificació i diagnòstic diferencial de les úlceres de l'extremitat inferior

 • Concepte i definició de les úlceres d'extremitat inferior
 • Epidemiologia
 • Etiopatogènia i classificació
 • Diagnòstic diferencial de les úlceres d'extremitat inferior

4.2. Úlceres venoses

 • Epidemiologia
 • Anatomia del sistema venós i fisiopatologia
 • Característiques i classificació
 • Diagnòstic. Doppler.  Fonaments. Càlcul del índex turmell braç (ITB)
 • Abordatge i tractament integral
 • Mesures de prevenció per evitar recidives

4.3. Ulceres d'etiologia isquèmica

 • Concepte de malaltia arterial perifèrica
 • Definició de isquèmia crítica de l'extremitat i d'úlcera d'etiologia isquèmica
 • Epidemiologia
 • Fisiopatologia
 • Característiques, manifestacions clíniques y classificació
 • Valoració i diagnòstic
 • Estratègia terapèutica

4.4. Úlceres dempeus diabètic

 • Epidemiologia
 • Fisiopatologia
 • Manifestacions clíniques (úlcera neuropàtica, lesions isquèmiques, lesions neuroisquèmiques)
 • Diagnòstic i classificació
 • Abordatge i tractament integral.
 • Educació i prevenció en el peu diabètic

4.5. Úlcera hipertensiva o úlcera de Martorell

 • Definició
 • Epidemiologia
 • Fisiopatologia
 • Diagnòstic
 • Abordatge i tractament integral
 • Mesures de prevenció per evitar recidives

4.6. El tractament del dolor en els pacients amb ferides cròniques

 • Maneig farmacològic del dolor en les ferides cròniques
  • Maneig general del dolor
  • Maneig del dolor relacionat amb els canvis d'apòsit
  • Avaluació del dolor

Inscripció