Abordatge de les úlceres d'extremitat inferior d'etiologia vascular i peu diabètic

  • Curs obert
  • Curs semipresencial

Fitxa Tècnica

Codi:
CULEVAS-I3-2021-2
Títol al que dóna dret:
Certificat d'Aprofitament
Adreçat a:
Diplomats o graduats en Infermeria, Fisioteràpia, Nutrició, Podologia i llicenciats o graduats en Medicina que hagin cursat prèviament el curs Fonaments per a la cura de la pell.
Objectius:
Abordar de manera integral la cura de les úlceres de l'extremitat inferior d'etiologia vascular i peu diabètic.
Dates:
del 20/01/2021 al 29/03/2021
Horari:

Una sessió presencial de 6 h. Data pendent de confirmar.

Ubicació:
Campus Catalunya (Tarragona)
Impartició:
semipresencial
Durada:
10 ECTS
Preu:
720 €
Coordinació acadèmica:
Lourdes Rubio Rico
Alba Roca Biosca
Mª Inmaculada De Molina Fernandez
Docents:
Alba Roca Biosca
Mª Inmaculada De Molina Fernandez
Isabel Font Jimenez
Cristóbal Añez Simón
Gemma Tuset Garijo
Pablo López Casanova
Gloria Segura Jordà
Juana González Pérez
Jesús Corrales González
Estrella Del Mar Mesa Garrido
Montserrat Segarra Lorente
Ana Isabel Roig Panisello
José Ramon Estomba Barlerdi
Elena Conde Montero
Contacte:
Criteris de selecció:
Titulació Prèvia
Més informació:

Per fer aquest curs és imprescindible haver cursat abans els mòduls de:
Fonaments per a la cura de la pell.
Valoració i tractament de les úlceres per pressió, fricció i humitat.
Valoració i tractament de les ferides cròniques. Etapes del procés de curació (concepte TIME).

Aquest curs compleix els requisits per ser bonificat mitjançant la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo. (FUNDAE). Per a més informació podeu adreçar-vos a: bonificacio@fundacio.urv.cat o trucar al 977 77 99 60.

Temari del curs

Inscripció