Abordatge de les úlceres d'extremitat inferior d'etiologia vascular i peu diabètic

  • Curs obert
  • Curs semipresencial

Fitxa Tècnica

Aquest curs està acreditat pel Grupo Nacional para el Estudio y Asesoramiento de Úlceras por Presión y Heridas Crónicas (GNEAUPP)
Cal destacar:

L'equip docent està format per experts en ferides cròniques i membres GNEAUPP.


És imprescindible acreditar la titulació en Infermeria.


És imprescindible per accedir al curs, haver cursat prèviament el curs Fonaments per a la Cura de la Pell.

Codi:
CULEVAS-I2-2019-2
Títol al que dóna dret:
Certificat d'Aprofitament
Introducció:

Aquest curs inclou una sessió presencial, plantejada com a  una jornada interactiva que permetrà consolidar aprenentatges, conèixer els avenços en el tractament i prevenció de ferides i adquirir habilitats pràctiques mitjançant tallers.

Adreçat a:
Diplomats o graduats en Infermeria, Fisioteràpia, Nutrició, Podologia i llicenciats o graduats en Medicina que hagin cursat prèviament el curs Fonaments per a la cura de la pell.
Objectius:
Abordar de manera integral la cura de les úlceres de l'extremitat inferior d'etiologia vascular i peu diabètic.
Itinerari formatiu:

Aquest curs de formació contínua forma part de l'itinerari formatiu del Diploma de Postgrau en Abordatge a les Persones amb Ferides Cròniques:


Diploma de Postgrau en Abordatge Integral a les Persones amb Ferides Cròniques


En superar aquest curs, l'alumne obtindrà un certificat d'aprofitament.

Cursos associats:
Sortides professionals:

- Gestor de cures


- Professional de referència de cures de ferides cròniques

Dates:
del 28/01/2019 al 07/04/2019
Horari:
La data de la sessió presencial està pendent de confirmar.
Ubicació:
Campus Catalunya (Tarragona)
Impartició:
semipresencial
Durada:
10 ECTS
Preu:
720 €
Coordinació acadèmica:
Lourdes Rubio Rico
Alba Roca Biosca
Docents:
Alba Roca Biosca
Mª Inmaculada De Molina Fernandez
Isabel Font Jimenez
Cristobal Añez Simon
Gemma Tuset Garijo
Pablo López Casanova
Gloria Segura Jordà
Juana González Pérez
Jesús Corrales González
Estrella Del Mar Mesa Garrido
Montserrat Segarra Lorente
José Ramon Estomba Barlerdi
Especificació durada:
100 hores
Contacte:
Telèfon de contacte:
977 77 99 64
Criteris de selecció:
Titulació Prèvia
Més informació:

Aquest curs compleix els requisits per ser bonificat mitjançant la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo. (FUNDAE). Per a més informació podeu adreçar-vos a: bonificacio@fundacio.urv.cat o trucar al 977 77 99 60.

Entitats col·laboradores:

Temari del curs

Inscripció